Profile

Nama              : Yuni Shara

TTL                 : 3 Juni 1972

Akun Twitter   : @Yunishara36

 

 

 

 

Aktifkan RBT nya !!

Telkomsel : ketik SLMQM sms ke 1212

Indosat : ketik MG(spasi)53201288 sms ke 808

XL : ketik 34114853 sms ke 1818

3 : ketik 1910554 sms ke 1212